Groningen, 16 March 2020

Afscheidssymposium Hans-Martin Kirn

In de loop van het academisch jaar 2019/2020 gaat Hans-Martin Kirn, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit, met emeritaat. Bij deze gelegenheid wordt een symposium georganiseerd, dat wordt afgesloten met het afscheidscollege van Hans-Martin Kirn.