Amsterdam Centre for Religious History

Welcome to the website of the Amsterdam Centre for Religious History. ACRH unites a large number of scholars and students, affiliated with the Vrije Universiteit Amsterdam, especially the faculties of Humanities and Theology. They are working in several fields of the history of religion in the world, including the thematic subsections featured above. On this website you can find out about the activities, research projects, (under)graduate courses, and publications. ACRH organises an open research seminar every first week of the month on Tuesdays, 15.30-17.00 hrs.

Upcoming Events & Seminars

Seminar
22 - 23 May 2019

The return of religion? Towards a new agenda for the history of religion in Belgium and The Netherlands

The first Trajecta Congress wants to gather historians of religion focusing on the Low Countries from the 19th century onwards and challenge them to question and discuss their methods, theories, topics and perspectives.
Ossendrecht
More info...
Seminar
04 June 2019

ACRH Seminar: De terugkeer en migratie van Nederlandse gereformeerde ballingen uit het Rijnland naar de Nederlanden, 1560-1610 (Silke Muylaert)

Doorheen de tweede helft van de zestiende eeuw ontvluchtten duizenden mensen de Nederlanden omwille van kettervervolgingen en de Opstand. De vluchtelingen die gereformeerde sympathieën hadden, konden in verschillende steden in Engeland en het Heilige Roomse Rijk terecht bij de vreemdelingenkerken. In de literatuur wordt vaak een beeld geschapen van ‘radicalisering’ in deze kerken. Een deel van hen keerde terug naar of migreerde naar de Noordelijke Nederlanden vanaf de jaren 1570. Silke Muylaert houdt zich momenteel bezig met postdoctoraal onderzoek naar consistorieleden uit de vreemdelingenkerken in het Rijnland als deel van een groter onderzoeksproject omtrent bannelingen in het Duitse Rijnland. Ze presenteert voorlopige bevindingen over de bijdrage van de teruggekeerde consistorieleden aan de vorming van nieuwe gereformeerde kerken in de noordelijke Nederlanden. Dinsdag 4 juni, 15.30 - 17.00 uur, ZAAL HG-14A28
Amsterdam
More info...