Amsterdam Centre for Religious History

Welcome to the website of the Amsterdam Centre for Religious History. ACRH unites a large number of scholars and students, affiliated with the Vrije Universiteit Amsterdam, especially the faculties of Humanities and Theology. They are working in several fields of the history of religion in the world, including the thematic subsections featured above. On this website you can find out about the activities, research projects, (under)graduate courses, and publications. ACRH organises an open research seminar every first week of the month on Tuesdays, 15.30-17.00 hrs.

Upcoming Events & Seminars

Seminar
11 December 2018

Presentatie Jaarboek: 100 jaar Pacificatie 1917-2017

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme en de redactie van het Jaarboek voor geschiedenis van het Nederlands Protestantisme u uit voor de presentatie van het nieuwe jaarboek, "Een christelijk-liberale synthese". 100 jaar Pacificatie 1917-2017, geredigeerd door George Harinck, Alexander van Kessel en Hans Krabbendam.
Amsterdam
More info...
Seminar
14 December 2018

Nieuw deel in Verzameld Werk van A.A. van Ruler

Arnold Albert van Ruler (1908-1970), hoogleraar in Utrecht namens de Nederlandse Hervormde Kerk, was een invloedrijk theoloog die nog velen inspireert. In een langlopend project wordt zijn verzameld werk ontsloten en uitgegeven. De redactie nodigt belangstellenden uit voor de presentatie van deel 5B, waarin Van Rulers geschriften over kerkbestuur zijn gebundeld. Ze gaan over kerkrecht en ambt in het algemeen en over de totstandkoming van de Hervormde Kerkorde van 1951 in het bijzonder. Boekpresentatie. Plaats en tijd: Diependaalse Kerk, Hilversum, vrijdag 14 december 2018, 14-16 uur.
Hilversum
More info...