Amsterdam Centre for Religious History

Welcome to the website of the Amsterdam Centre for Religious History. ACRH unites a large number of scholars and students, affiliated with the Vrije Universiteit Amsterdam, especially the faculties of Humanities and Theology. They are working in several fields of the history of religion in the world, including the thematic subsections featured above. On this website you can find out about the activities, research projects, (under)graduate courses, and publications. ACRH organises an open research seminar every first week of the month on Tuesdays, 15.30-17.00 hrs.

Upcoming Events & Seminars

Seminar
20 April 2018

Gastcollege Theodor Dunkelgrün (Cambridge)

"Matthaeus Adrianus (c. 1475 - na 1521): converso, hebraïcus van Erasmus, en de eerste docent Hebreeuws in de Nederlanden". - Dit academisch jaar is het 500 jaar geleden dat het Leuvense Drietalencollege werd opgericht. Daarmee is het een half millennium sinds in de Lage Landen de Bijbel in de grondtalen aan de universiteit wordt bestudeerd. De eerste aanstelling aan dat "Collegium Trilingue", door Erasmus zelf bemiddeld, was de docent Hebreeuws, Matthaeus Adrianus, een tot het Christendom bekeerde joodse geleerde en arts van Iberische origine. De bronnen voor onze kennis van Adrianus's leven zijn zeer gebrekkig: zo zijn de datum en de plaats van zijn geboorte en sterfte nog altijd onbekend. Toch is er voldoende materiaal, o.m. in de briefwisseling van Erasmus, om een beeld te schetsen van een verontachtzaamd en mysterieus maar ontegenzeggelijk belangwekkend figuur in de geschiedenis van het Nederlandse humanisme. In deze lezing zal Dr Theodor Dunkelgrün (University of Cambridge) de overgebleven gedrukte en handschriftelijke stukken in elkaar zetten in een poging om Adrianus' plaats te herstellen aan het begin van een ononderbroken traditie van bijbelwetenschap in de Nederlanden. Tijd: 15.30 - 17.00 uur. Locatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit, zaal 1E-24 (PThU-zaal).
Amsterdam
More info...
Seminar
21 April 2018

De Statenvertaling van de Bijbel en het Nabije Oosten

Het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap "Ex Oriente Lux" wijdt zijn jaarvergadering aan de Statenvertaling. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht het besluit nam tot de vertaling. Gezien het karakter van EOL zal het natuurlijk gaan over de kennis van de vertalers en de kanttekeningenmakers van het oude Nabije Oosten. Sprekers: Theo Dunkelgrün, Gert van der Kooij, Fred van Lieburg en Kees-Jan van Linden. De studiedag vindt plaats van 10:30 tot 16:30 in de Trinitatiskapel (Lutherse kerk) in Dordrecht. Aanmelding is noodzakelijk!
Dordrecht
More info...