Amsterdam Centre for Religious History

Welcome to the website of the Amsterdam Centre for Religious History. ACRH unites a large number of scholars and students, affiliated with the Vrije Universiteit Amsterdam, especially the faculties of Humanities and Theology. They are working in several fields of the history of religion in the world, including the thematic subsections featured above. On this website you can find out about the activities, research projects, (under)graduate courses, and publications. ACRH organises an open research seminar every first week of the month on Tuesdays, 15.30-17.00 hrs.

Upcoming Events & Seminars

Seminar
21 September 2018

Nederlandse zendingsgeschiedenis

Twee jaar geleden publiceerde Jan Jongeneel, emeritus hoogleraar missiologie aan de Universiteit Utrecht, het eerste deel van zijn standaardwerk "Nederlandse zendingsgeschiedenis: ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1601-1917)". Onlangs voltooide hij het tweede deel over de periode 1917 tot heden. Uitgeverij Boekencentrum presenteert dit boek tijdens een bijeenkomst in de Oude Dorpskerk in Bunnik, waarbij Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een lezing houdt. De bijeenkomst begint om 15.15 uur.
Bunnik
More info...
Seminar
26 September 2018

Dwarsliggers in domineesland II: Gezag en verzet

"Wat motiveert verzet? Tijdens ‘De Opstand’ was dat vrijheid of religie. Wat is het nu?" Tweede bijeenkomst van een kwartet 'ateliers' rond boeiende thema's uit de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk te Amsterdam (Walenpleintje 159). Vanavond: Nelleke Noordervliet. Informatie over kosten en aanmelding: www.dewaalsekerk.nl.
Amsterdam
More info...