Amsterdam Centre for Religious History

Welcome to the website of the Amsterdam Centre for Religious History. ACRH unites a large number of scholars and students, affiliated with the Vrije Universiteit Amsterdam, especially the faculties of Humanities and Theology. They are working in several fields of the history of religion in the world, including the thematic subsections featured above. On this website you can find out about the activities, research projects, (under)graduate courses, and publications. ACRH organises an open research seminar every first week of the month on Tuesdays, 15.30-17.00 hrs.

Upcoming Events & Seminars

Seminar
17 November 2018

Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis

De jaarlijkse Dag van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is dit jaar gewijd aan de 400ste verjaardag van de Dordtse Synode (1618-1619). Anders dan vele herdenkingsbijeenkomsten, waarin vaak de Dordtse Leerregels, de Dordtse Kerkorde en de Statenvertaling aan de orde komen, wil de VNK zich richten op de lokale kerkelijke spanningen. Voor een aantal steden en dorpen zal worden belicht wat voor problemen er waren, welke rol predikanten en gemeenteleden speelden, en hoe de zaken in 1619 afliepen. Paul Abels zal de korte casestudies van een slotbeschouwing voorzien. Het symposium vindt plaats in het Dordrechts Museum, waar dan ook de nieuwe tentoonstelling 'Werk, bid en bewonder: een nieuwe kijk op calvinisme en kunst' kan worden bezichtigd.
Dordrecht
More info...
Seminar
22 - 23 November 2018

Gereformeerd protestantisme Nederland-Duitsland

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme/VU, het Gesellschaft für die Geschichte des reformierten Protestantismus, de Johannes a Lasco Bibliothek Emden en het Archief- en Documentatiecentrum Kampen/Theologische Universiteit organiseren in 2018 een Nederlands-Duitse conferentie te Wuppertal. Het thema van de conferentie betreft verbindingen, wederzijdse percepties en reacties binnen het gereformeerde protestantisme in Nederland en Duitsland in de twintigste eeuw. Zo mogelijk wordt op elk thema een Duitse en een Nederlandse visie geboden.
Wuppertal
More info...