Amsterdam Centre for Religious History

Welcome to the website of the Amsterdam Centre for Religious History. ACRH unites a large number of scholars and students, affiliated with the Vrije Universiteit Amsterdam, especially the faculties of Humanities and Theology. They are working in several fields of the history of religion in the world, including the thematic subsections featured above. On this website you can find out about the activities, research projects, (under)graduate courses, and publications. ACRH organises an open research seminar every first week of the month on Tuesdays, 15.30-17.00 hrs.

Upcoming Events & Seminars

Seminar
04 June 2019

ACRH Seminar: De terugkeer en migratie van Nederlandse gereformeerde ballingen uit het Rijnland naar de Nederlanden, 1560-1610 (Silke Muylaert)

Doorheen de tweede helft van de zestiende eeuw ontvluchtten duizenden mensen de Nederlanden omwille van kettervervolgingen en de Opstand. De vluchtelingen die gereformeerde sympathieën hadden, konden in verschillende steden in Engeland en het Heilige Roomse Rijk terecht bij de vreemdelingenkerken. In de literatuur wordt vaak een beeld geschapen van ‘radicalisering’ in deze kerken. Een deel van hen keerde terug naar of migreerde naar de Noordelijke Nederlanden vanaf de jaren 1570. Silke Muylaert houdt zich momenteel bezig met postdoctoraal onderzoek naar consistorieleden uit de vreemdelingenkerken in het Rijnland als deel van een groter onderzoeksproject omtrent bannelingen in het Duitse Rijnland. Ze presenteert voorlopige bevindingen over de bijdrage van de teruggekeerde consistorieleden aan de vorming van nieuwe gereformeerde kerken in de noordelijke Nederlanden. Dinsdag 4 juni, 15.30 - 17.00 uur, ZAAL HG-14A28
Amsterdam
More info...
Seminar
07 June 2019

Afscheidssymposium Erik de Boer

De faculteit Religie & Theologie, de Stichting leerstoel Geschiedenis der Reformatie en het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology nodigen u van harte uit het afscheidssymposium bij te wonen waarin een boek van de leerstoelhouder (2008-2018), dr. Erik A. de Boer, wordt gepresenteerd met de volgende titel: De macht van de minderheid. Het remonstrantisme in Kampen in de spiegel van de nationale synode te Dordrecht (1618-1619). Dr. Tjaard Barnard, dr. Aza Goudriaan en drs. Christiaan Ravensbergen zullen vanuit hun specialisme een eerste lezersreactie geven. Dit symposium markeert de afronding van een periode van achttien jaar waarin de leerstoel Geschiedenis der Reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevestigd was. De bijzondere leerstoel werd eerder bezet door dr. Wim Balke (2001-2003) en dr. Wim Janse (2003-2008). 10.00 uur ontvangst in Agorazaal 1 10.30-12.30 uur, symposium.
Amsterdam
More info...