Amsterdam Centre for Religious History

Welcome to the website of the Amsterdam Centre for Religious History. ACRH unites a large number of scholars and students, affiliated with the Vrije Universiteit Amsterdam, especially the faculties of Humanities and Theology. They are working in several fields of the history of religion in the world, including the thematic subsections featured above. On this website you can find out about the activities, research projects, (under)graduate courses, and publications. ACRH organises an open research seminar every first week of the month on Tuesdays, 15.30-17.00 hrs.

Upcoming Events & Seminars

Seminar
01 May 2018

ACRH Seminar: Bernlef, de dichter van de Heliand?

Bekend is het verhaal van Bernlef, de zanger van de veldslagen van de koningen, die rond 800 door de evangelieprediker Liudger van blindheid werd genezen. Van zijn werk is niets bewaard gebleven. Dat was althans de algemene mening tot in 1965 Fon Weringha de hypothese opwierp dat hij de dichter was van de Heliand, het epos over het leven van Jezus in de stijl van de voorchristelijke barden. Redbad Veenbaas (faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam) onderzoekt in hoeverre deze hypothese kan worden aangetoond. Tijd: 15.30 - 17.00 uur. Locatie: Hoofgebouw VU, zaal 14a33.
Amsterdam
More info...
Seminar
18 May 2018

De kracht van het kerkgebouw

In samenwerking met de Noorderkerk organiseert Tot Heil des Volks een symposium over de kracht van het kerkgebouw. ’s Morgens is er een samenkomst in de Noorderkerk. Sprekers zijn prof. dr. Fred van Lieburg (hoogleraar religiegeschiedenis aan de VU) en dr. Paul Visser. Van Lieburg zal – met de Noorderkerk als uitgangspunt – een lezing houden over geschiedenis en gebruik van het kerkgebouw in Nederland. Visser maakt het onderwerp concreet en geeft een toelichting zijn missionaire werk in de Jordaan en de Noorderkerk als ‘Huis voor de ziel’. In de middag is er een keuzeprogramma in diverse kerken in het centrum van Amsterdam die op verschillende manieren zijn opengesteld voor het publiek.
Amsterdam
More info...